На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Решение задач

Решенные задачи из задачников для школьников, абитуриентов, студентов по всем учебным дисциплинамСтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636

Число записей в разделе: 15897

29. Укажіть кількість речовини води, яка утворюється при термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою 42,8 г А 0,1 моль Б 0,6 моль В 1 моль Г 6 моль

30. Укажіть масу осаду, утвореного в результаті змішування розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 6 % і розчину ферум (ІІ) сульфату масою 100 г з масовою часткою солі 15,2 % А 2,14 г Б 3,21 г В 9 г Г 10,7 г

Практична робота 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів Завдання 1. Добудьте вуглекислий газ. Перед виконанням завдання 1 спочатку підготуйте прилад для добування газів і перевірте його на герметичність. Після цього покладіть у нього 2-3 шматочки мармуру чи крейди. Долийте 2-3 мл розбавленої хлоридної кислоти. Відразу закрийте отвір пробкою з газовідвідною трубкою (якщо прилад саморобний). Спостерігайте за тим, що відбувається в приладі. Завдання 2. Експериментальним шляхом доведіть, що вуглекислий газ не підтримує горіння. Помістіть у хімічний стакан невелику свічку і запаліть її. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування вуглекислого газу в хімічний стакан і тримайте її там, доки свічка не згасне (це станеться досить швидко). Поясніть, чому свічка згасла. Завдання 3. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування газів у пробірку, наповнену 2-3 мл дистильованої води та кількома краплями індикатора кислого середовища. Спостерігайте за зміною кольору індикатора. Поясніть, що відбувається під час пропускання вуглекислого газу через дистильовану воду. Завдання 4. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування газів у пробірку, наповнену 2-3 мл вапняної води, та спостерігайте за утворенням осаду. Продовжуйте пропускання вуглекислого газу, доки осад не зникне. Поясніть, яка реакція відбулася під час пропускання вуглекислого газу через вапняну воду в разі утворення осаду й чому за подальшого пропускання вуглекислого газу осаду не стало. Завдання 5. За допомогою якісних реакцій розпізнайте розчини натрій сульфату, амоній сульфату та натрій карбонату в пробірках без етикеток. Результати спостереження, пояснення, молекулярні та йонні рівняння проведених вами хімічних реакцій запишіть у зошит для практичних робіт. У висновку зазначте, які знання про неорганічні сполуки Карбону ви закріпили, які уміння розвинули.

Пример 1. В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника.

Пример 2. На основании BC равнобедренного треугольника ABC отмечены точки M и N так, что BM=CN. Докажите, что: а) ΔBAM=ΔCAN; б) треугольник AMN равнобедренный.

Пример 3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса AD. Найдите ADC, если С=50˚.

Пример 4. Докажите, что в равнобедренном треугольнике отрезок, соединяющий любую точку основания, отличную от вершины, с противоположной вершиной, меньше боковой стороны.

Задача 1. Докажите, что в равностороннем треугольнике все углы равны.

Задача 2. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD. На сторонах AB и СИ отмечены соответственно точки E и F так, что AE=CF. Докажите, что: a) ΔBDE=ΔBDF; б) ΔADE=ΔCDF.

Задача 3. В треугольниках ABC и A1B1C1 отрезки CO и C1O1-медианы, BC=B1C1, B=B1 и С=С1. Докажите, что: а) ΔAOС=ΔA1O1C1; б) ΔBCO=ΔB1C1O1.

Задача 4. AB=CD, AD=BC, BE-биссектриса угла ABC, а DF-биссектриса угла ADC. Докажите, что: а) ABE=ADF; б) ΔABE=ΔCDF.

Задача 5. Биссектрисы углов A и B треугольника ABC пересекаются в точке M. Найдите AMB, если A=58˚, B=96˚.

Задача 6. Через вершину С треугольника ABC проведена прямая, параллельная его биссектрисе AA1 и пересекающая прямую AB в точке D. Докажите, что AC=AD.

1. Медиана AD треугольника ABC продолжена за сторону BC на отрезок DE, равный AD, и точка E соединена с точкой C. а) Докажите, что ΔABD=ΔECD; б) найдите ACE, если ACD=56°, ABD=40°.

2. Медиана AM треугольника ABC равна отрезку BM. Докажите, что один из углов треугольника ABC равен сумме двух других углов.

3. В треугольниках ABC и A1B1C1 AB=A1B1, BC=B1C1, B=B1. На сторонах AB и A1B1 отмечены точки D и D1 так, что ACD=A1C1D1. Докажите, что ΔBCD=ΔB1C1D1.

4. В треугольниках ABC и A1B1C1 отрезки AD и A1D1-биссектрисы, AB=A1B1, BD=B1D1 и AD=A1D1. Докажите, что ΔABC=ΔA1B1C1.

5. Докажите, что каждый угол равностороннего треугольника равен 60°.

Пример 1. Существует ли треугольник со сторонами: а) 1 м, 2 м и 3 м; б) 1,2 дм, 1 дм и 2,4 дм?

Задача 1. В равнобедренном треугольнике одна сторона равна 25 см, а другая равна 10 см. Какая из них является основанием?

Задача 2. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника равен 74 см, а одна из сторон равна 16 см. Найдите две другие стороны треугольника.

1. Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см, разность двух сторон равна 4 см, а один из его внешних углов-острый. Найдите стороны треугольника.

Пример 1. Из середины D стороны BC равностороннего треугольника ABC проведен перпендикуляр DM к прямой AC. Найдите AM, если AB=12 см.

Пример 2. В треугольниках ABC и A1B1C1 углы A и A1-прямые, BD и B1D1-биссектрисы. Докажите, что ΔABC=ΔA1B1C1, если B=B1 и BD=B1D1.

Задача 1. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60˚, а сумма гипотенузы и меньшего из катетов равна 26,4 см. Найдите гипотенузу треугольника.

online-tusa.com | SHOP