На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Укажіть кількість речовини води, яка утворюється при термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою 42,8 г
А 0,1 моль
Б 0,6 моль
В 1 моль
Г 6 моль

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Укажіть кількість речовини води, яка утворюється при термічному розкладі ферум ІІІ гідроксиду масою 42,8 г А 0,1 моль Б 0,6 моль В 1 моль Г 6
Решение задачи 29
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
27. Установіть послідовність розташування назв металічних елементів за поширеністю їх у природі А Алюміній Б Калій В Кальцій Г Ферум 28. Укажіть назву лужного металу, якщо його наважка масою 68,4 г у реакції з водою витісняє водень об'ємом 8,96 л (н. у.) А рубідій Б калій В натрій Г літій 30. Укажіть масу осаду, утвореного в результаті змішування розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 6 % і розчину ферум (ІІ) сульфату масою 100 г з масовою часткою солі 15,2 % А 2,14 г Б 3,21 г В 9 г Г 10,7 г Практична робота 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів Завдання 1. Добудьте вуглекислий газ. Перед виконанням завдання 1 спочатку підготуйте прилад для добування газів і перевірте його на герметичність. Після цього покладіть у нього 2-3 шматочки мармуру чи крейди. Долийте 2-3 мл розбавленої хлоридної кислоти. Відразу закрийте отвір пробкою з газовідвідною трубкою (якщо прилад саморобний). Спостерігайте за тим, що відбувається в приладі. Завдання 2. Експериментальним шляхом доведіть, що вуглекислий газ не підтримує горіння. Помістіть у хімічний стакан невелику свічку і запаліть її. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування вуглекислого газу в хімічний стакан і тримайте її там, доки свічка не згасне (це станеться досить швидко). Поясніть, чому свічка згасла. Завдання 3. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування газів у пробірку, наповнену 2-3 мл дистильованої води та кількома краплями індикатора кислого середовища. Спостерігайте за зміною кольору індикатора. Поясніть, що відбувається під час пропускання вуглекислого газу через дистильовану воду. Завдання 4. Спрямуйте газовідвідну трубку приладу для добування газів у пробірку, наповнену 2-3 мл вапняної води, та спостерігайте за утворенням осаду. Продовжуйте пропускання вуглекислого газу, доки осад не зникне. Поясніть, яка реакція відбулася під час пропускання вуглекислого газу через вапняну воду в разі утворення осаду й чому за подальшого пропускання вуглекислого газу осаду не стало. Завдання 5. За допомогою якісних реакцій розпізнайте розчини натрій сульфату, амоній сульфату та натрій карбонату в пробірках без етикеток. Результати спостереження, пояснення, молекулярні та йонні рівняння проведених вами хімічних реакцій запишіть у зошит для практичних робіт. У висновку зазначте, які знання про неорганічні сполуки Карбону ви закріпили, які уміння розвинули.
online-tusa.com