На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Укажіть пару речовин, при взаємодії яких Нітроген є відновником
А. азот і водень
Б. натрій гідроксид і нітратна кислота
В. нітроген(ІІ) оксид і кисень
Г. мідь і нітратна кислота (конц.)

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Укажіть пару речовин, при взаємодії яких Нітроген є відновником А. азот і водень Б. натрій гідроксид і нітратна кислота В. нітроген ІІ) оксид
Решение задачи 23
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
21. Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Сульфуру а. SO2 б. H2SO4 в. BaSO4 г. SO3 22. Установіть відповідність між нонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них А. вода Б. луг В. хлоридна кислота Г. барій хлорид Д. аргентум (І) нітрат 24. Скорочене йошіе рівняння Ba2++ SO42-=BaSO4 характеризує взаємодію сульфатної кислоти з А. барій хлоридом Б. барій оксидом В. барієм Г. барій карбонатом 25. Відрізнити натрій карбонат від амоній сульфату можна за допомогою А. аргентум (І) хлориду Б. хлоридної кислоти В. натрій гідроксиду Г. барій нітрату
online-tusa.com