На главную страницу

Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Установіть відповідність між нонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них
А. вода
Б. луг
В. хлоридна кислота
Г. барій хлорид
Д. аргентум (І) нітрат

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Установіть відповідність між нонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них А. вода Б. луг В. хлоридна
Решение задачи 22
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
20. Назвіть елемент V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HEO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5 А. Фосфор Б. Арсен В. Ванадій Г. Нітроген 21. Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Сульфуру а. SO2 б. H2SO4 в. BaSO4 г. SO3 23. Укажіть пару речовин, при взаємодії яких Нітроген є відновником А. азот і водень Б. натрій гідроксид і нітратна кислота В. нітроген(ІІ) оксид і кисень Г. мідь і нітратна кислота (конц.) 24. Скорочене йошіе рівняння Ba2++ SO42-=BaSO4 характеризує взаємодію сульфатної кислоти з А. барій хлоридом Б. барій оксидом В. барієм Г. барій карбонатом
online-tusa.com