На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Відрізнити натрій карбонат від амоній сульфату можна за допомогою
А. аргентум (І) хлориду
Б. хлоридної кислоти
В. натрій гідроксиду
Г. барій нітрату

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Відрізнити натрій карбонат від амоній сульфату можна за допомогою А. аргентум І хлориду Б. хлоридної кислоти В. натрій гідроксиду Г. барій н
Решение задачи 25
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
23. Укажіть пару речовин, при взаємодії яких Нітроген є відновником А. азот і водень Б. натрій гідроксид і нітратна кислота В. нітроген(ІІ) оксид і кисень Г. мідь і нітратна кислота (конц.) 24. Скорочене йошіе рівняння Ba2++ SO42-=BaSO4 характеризує взаємодію сульфатної кислоти з А. барій хлоридом Б. барій оксидом В. барієм Г. барій карбонатом 26. Розташуйте порції газоподібних речовини за збільшенням об’єму (н. у.) А. 6 г водню Б. 8 г кисню В. 12,04*1023 молекул амоніаку Г. 22 г вуглекислого газу 27. Обчисліть об’єм і масу амоніаку (н. y.), добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль.
online-tusa.com