На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме загальні способи добування металів. розвиток металургії в україні


24.1. Назвіть загальні способи добування металів, зазначте відновники, що використовують у кожному з них.

24.2. Дайте визначення сплавів, обґрунтуйте застосування металів і сплавів, наведіть приклади сплавів.

24.3. У чому полягає відмінність чавуну від сталі за складом і властивостями?

24.4. Напишіть рівняння реакцій відновлення металів за схемами: V2O5 + H2 Cr2O3 + Al SnO2 + C TiCl4 + Mg

24.5. Обгрунтуйте необхідність охорони навколишнього середовища в металургійному виробництві.

24.6. Обчисліть масу магнітного залізняку з масовою часткою пустої породи 5 %, необхідного для одержання 1 т чавуну, що містить 95 % заліза.

online-tusa.com