На главную страницу

Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Назвіть загальні способи добування металів, зазначте відновники, що використовують у кожному з них.<< Предыдущее Следующее >>
23.6. Здійсніть перетворення речовин за такими схемами: а) Fe-FeCl2-Fe(OH)2-FeSO4 б) Al2(SO4)3-Al(OH)3-AlCl3-Al(NO3)3 в) FeCl3-Fe(OH)3-Fe2O3-Fe2(SO4)3 г) Ca(OH)2-CaCO3-Ca(HCO3)2-CaCO3 23.7. Доберіть речовини та проведіть реакції, що виповідають таким скороченим йонним рівнянням реакцій: а) NH4+ + OH-=NH3 + H2O б) Mg2+ + CO32-=MgCO3 в) Ba2+ + SO42-=BaSO4 г) H+ + OH-=H2O Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошиті для практичних робіт. 24.2. Дайте визначення сплавів, обґрунтуйте застосування металів і сплавів, наведіть приклади сплавів. 24.3. У чому полягає відмінність чавуну від сталі за складом і властивостями?
online-tusa.com