На главную страницу

Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Дайте визначення сплавів, обґрунтуйте застосування металів і сплавів, наведіть приклади сплавів.<< Предыдущее Следующее >>
23.7. Доберіть речовини та проведіть реакції, що виповідають таким скороченим йонним рівнянням реакцій: а) NH4+ + OH-=NH3 + H2O б) Mg2+ + CO32-=MgCO3 в) Ba2+ + SO42-=BaSO4 г) H+ + OH-=H2O Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошиті для практичних робіт. 24.1. Назвіть загальні способи добування металів, зазначте відновники, що використовують у кожному з них. 24.3. У чому полягає відмінність чавуну від сталі за складом і властивостями? 24.4. Напишіть рівняння реакцій відновлення металів за схемами: V2O5 + H2 Cr2O3 + Al SnO2 + C TiCl4 + Mg
online-tusa.com