На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме неметали як прості речовини. явище алотропії


4.1. Напишіть формули неметалів, для яких назва неметалічного елемента збігається з назвою простої речовини.

4.2. Чого більше в природі-неметалічних елементів чи неметалів? Відповідь обгрунтуйте.

4.3. Розташуйте неметали кисень, азот, фтор у порядку зростання кількості спільних електронних пар у молекулах. Відповідь підтвердіть записом електронних формул речовин.

4.4. Де більше молекул: у порції йоду масою 25,4 г чи в порції хлору об\'ємом 11,2 л (н. y.)?

4.5. Складіть і заповніть порівняльні таблиці алотропних видозмін: а) Сульфуру; б) Фосфору.

4.6. Здійсніть пошукову групову діяльність, у якій з’ясуйте сутність і перспективи впровадження нанотехнологій, підготуйтеся до презентації її результатів.

online-tusa.com