На главную страницу

Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Здійсніть пошукову групову діяльність, у якій з’ясуйте сутність і перспективи впровадження нанотехнологій, підготуйтеся до презентації її результатів.<< Предыдущее Следующее >>
4.4. Де більше молекул: у порції йоду масою 25,4 г чи в порції хлору об'ємом 11,2 л (н. y.)? 4.5. Складіть і заповніть порівняльні таблиці алотропних видозмін: а) Сульфуру; б) Фосфору. 5.1. Дайте характеристику основних хімічних властивостей неметалів і наведіть приклади рівнянь реакцій. Розгляньте окисно-відновні процеси, що відбуваються в наведених вами прикладах. 5.2. Напишіть хімічні рівняння взаємодії: а) силіцію з киснем; б) силіцію з воднем; в) цинку з хлором; г) фосфору з хлором. Назвіть утворені сполуки.
online-tusa.com