На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Складіть і заповніть порівняльні таблиці алотропних видозмін:
а) Сульфуру;
б) Фосфору.<< Предыдущее Следующее >>
4.3. Розташуйте неметали кисень, азот, фтор у порядку зростання кількості спільних електронних пар у молекулах. Відповідь підтвердіть записом електронних формул речовин. 4.4. Де більше молекул: у порції йоду масою 25,4 г чи в порції хлору об'ємом 11,2 л (н. y.)? 4.6. Здійсніть пошукову групову діяльність, у якій з’ясуйте сутність і перспективи впровадження нанотехнологій, підготуйтеся до презентації її результатів. 5.1. Дайте характеристику основних хімічних властивостей неметалів і наведіть приклади рівнянь реакцій. Розгляньте окисно-відновні процеси, що відбуваються в наведених вами прикладах.
online-tusa.com