На главную страницу

Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Укажіть газувату речовину, густина за повітрям якої менше одиниці
А. азот
Б. озон
В. хлороводень
Г. сульфур (ІV) оксид

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Укажіть газувату речовину, густина за повітрям якої менше одиниці А. азот Б. озон В. хлороводень Г. сульфур ІV оксид
Решение задачи 10
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
8. Укажіть суму індексів у формулі оксиду Фосфору, у якій він проявляє максимальний ступінь окиснення A. З Б. 5 B. б Г. 7 9. Установіть відповідність між формулами та назвами бінарних сполук неметалічних елементів з Оксигеном і Гідрогеном 1. Гідроген хлорид 2. Гідроген сульфід 3. Карбон (IV) оксид 4. Силіцій (ІV) оксид А. CO2 Б. HCl В. H2S Г. SiO2 Д. CO 11. Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді А. кисень Б. водень В. амоніак Г. азот 12. Установіть відповідність між назвами та формулами сполук Нітрогену 1. Нітроген (IV) оксид 2. Амоніак 3. Амоній нітрат 4. Нітратна кислота а. NH3 б. NH4NO3 в. HNO3 г. NO2 д. HNO2
online-tusa.com