На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Установіть відповідність між формулами та назвами бінарних сполук неметалічних елементів з Оксигеном і Гідрогеном
1. Гідроген хлорид
2. Гідроген сульфід
3. Карбон (IV) оксид
4. Силіцій (ІV) оксид
А. CO2
Б. HCl
В. H2S
Г. SiO2
Д. CO

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Установіть відповідність між формулами та назвами бінарних сполук неметалічних елементів з Оксигеном і Гідрогеном 1. Гідроген хлорид 2. Гідроген
Решение задачи 9
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
7. Укажіть, який ряд складається лише з назв алотропних видозмін А. сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ Б. графіт, алмаз, карбін В. фосфор білий, фосфор червоний, фосфін Г. кисень, озон, вода 8. Укажіть суму індексів у формулі оксиду Фосфору, у якій він проявляє максимальний ступінь окиснення A. З Б. 5 B. б Г. 7 10. Укажіть газувату речовину, густина за повітрям якої менше одиниці А. азот Б. озон В. хлороводень Г. сульфур (ІV) оксид 11. Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді А. кисень Б. водень В. амоніак Г. азот
online-tusa.com