На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме лужні, лужноземельні елементи. магній


19.1. Порівняйте будову атомів: а) Літію і Натрію; б) Натрію і Магнію; в) Кальцію і Магнію; г) Натрію і Хлору.

19.2. Дайте загальну характеристику лужних елементів за положенням у періодичній системі та будовою атома.

19.3. Складіть схему Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів та підтвердіть її прикладами рівнянь реакцій.

19.4. У чому проявляється основний характер оксидів і гідроксидів лужних, лужноземельних елементів та Магнію? Відповідь підтвердіть прикладами рівнянь реакцій.

19.5. Обгрунтуйте роль калійних добрив, висловіть судження про біологічну роль металічних елементів.

19.6. Після аварії на Чорнобильській АЕС велика територія України, а також інших держав зазнала радіоактивного забруднення. За літературними джерелами з\'ясуйте, до яких індивідуальних заходів потрібно вдаватися, щоб зменшити потрапляння радіоактивних речовин в організм, уберегти себе від впливу радіоактивного випромінювання.

online-tusa.com