На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Порівняйте будову атомів:
а) Літію і Натрію;
б) Натрію і Магнію;
в) Кальцію і Магнію;
г) Натрію і Хлору.<< Предыдущее Следующее >>
18.5. У розчин масою 200 г з масовою часткою купрум (II) сульфату 16 % занурили залізну пластинку масою 100 г. Обчисліть масу міді, що осіла на пластинці, та масу пластинки після реакції. 18.6. Розробіть план проведення взаємодії магнію з хлоридною кислотою, яким передбачте: виявлення водню; виявлення солі; доведення, що утворена сіль-хлорид. 19.2. Дайте загальну характеристику лужних елементів за положенням у періодичній системі та будовою атома. 19.3. Складіть схему Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів та підтвердіть її прикладами рівнянь реакцій.
online-tusa.com