На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Укажіть хімічний елемент, розташований у другому періоді, IV групі, головній підгрупі
А. Берилій
Б. Карбон
В. Кальцій
Г. Неон

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Укажіть хімічний елемент, розташований у другому періоді, IV групі, головній підгрупі А. Берилій Б. Карбон В. Кальцій Г. Неон
Решение задачи 19
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
17. Однакову електронну формулу із сульфід-аніоном мас А. атом Флуору Б. аніон Хлору В. атом Неону Г. катіон Магнію 18. Установіть відповідність між нсметалічними елементами й електронною будовою зовнішніх енергетичних рівнів їх атомів 1. Оксиген 2. Хлор 3. Сульфур 4. Нітроген А..2s2 2p3 Б..3s2 3p4 в..2s2 2p4 г..3s2 3p5 д..3s2 3p3 20. Назвіть елемент V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HEO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5 А. Фосфор Б. Арсен В. Ванадій Г. Нітроген 21. Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Сульфуру а. SO2 б. H2SO4 в. BaSO4 г. SO3
online-tusa.com