На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Установіть відповідність між назвою та формулою мінералу
1. Кальцит
2. Гіпс
3. Доломіт
4. Каолініт

А.CaSO4•2H2O
Б. CaCO3•MgCO3
В. Al2O3*2SiO2*2H2O
Г. CaCO3
Д. KCl

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Установіть відповідність між назвою та формулою мінералу 1. Кальцит 2. Гіпс 3. Доломіт 4. Каолініт А.CaSO4*2H2O Б. CaCO3*MgCO3 В. Al2O3*2SiO2*2H2O
Решение задачи 16
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
14. Розташуйте неметалічні елементи в ряд за збільшенням електронегативності А. Оксиген Б. Карбон В. Гідроген Г. Нітроген 15. Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 А. Карбону Б. Силіцію В. Сульфуру Г. Фосфору 17. Однакову електронну формулу із сульфід-аніоном мас А. атом Флуору Б. аніон Хлору В. атом Неону Г. катіон Магнію 18. Установіть відповідність між нсметалічними елементами й електронною будовою зовнішніх енергетичних рівнів їх атомів 1. Оксиген 2. Хлор 3. Сульфур 4. Нітроген А..2s2 2p3 Б..3s2 3p4 в..2s2 2p4 г..3s2 3p5 д..3s2 3p3
online-tusa.com