На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності


23.1. Експериментально встановіть, чи взаємодіє ферум (ІІ) сульфат з: а) лугом; 6) міддю; в) барій хлоридом.

23.2. Доведіть, що киданий нам порошкоподібний купрум (ІІ) оксид містить домішки порошкоподібного заліза.

23.3. Проробіть досліди, за допомогою яких можна встановити тимчасову твердість води.

23.4. Доведіть, що виданий вам твердий натрій сульфат містить домішки магній сульфату.

23.5. Експериментальним шляхом установіть, яка з речовин-барій хлорид чи натрій карбонат-взаємодіє з нітратною кислотою.

23.6. Розпізнайте (не вдаючись до розчинення, а скориставшись відкритим полум\'ям нагрівного приладу) тверді зразки натрій хлориду, калій хлориду і барій хлориду.

23.7. Добудьте реакцією обміну між розчинами солі металічного елемента і лугу дві нерозчинні у воді сполуки-алюміній гідроксид і ферум (ІІ) гідроксид. Експериментальним шляхом з\'ясуйте, яка з речовин с амфотерною.

23.8. Експериментальним шляхом з\'ясуйте, яка з речовин-натрій хлорид чи амоній хлорид-взаємодіє з лугом.

23.1. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини магній сульфату, алюміній сульфату й сульфатної кислоти. Визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.

23.2. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини амоній хлориду, барій хлориду і хлоридної кислоти. Визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.

23.3. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини ферум (ІІ) сульфату, фсрум (ІІІ) сульфату й амоній сульфату. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.

23.4. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини барій хлориду, натрій карбонату і натрій гідроксиду. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.

23.5. Проведіть досліди з визначення якісного складу: а) барій хлориду; 6) ферум(ІІ) сульфату; в) кальцій гідроксиду.

23.6. Здійсніть перетворення речовин за такими схемами: а) Fe-FeCl2-Fe(OH)2-FeSO4 б) Al2(SO4)3-Al(OH)3-AlCl3-Al(NO3)3 в) FeCl3-Fe(OH)3-Fe2O3-Fe2(SO4)3 г) Ca(OH)2-CaCO3-Ca(HCO3)2-CaCO3

23.7. Доберіть речовини та проведіть реакції, що виповідають таким скороченим йонним рівнянням реакцій: а) NH4+ + OH-=NH3 + H2O б) Mg2+ + CO32-=MgCO3 в) Ba2+ + SO42-=BaSO4 г) H+ + OH-=H2O Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошиті для практичних робіт.

online-tusa.com