На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме ферум як хімічний елемент. проста речовина залізо. сполуки феруму (іі) і феруму ііі


22.1. У чому полягають особливості будови атома Форуму та його положення в періодичній системі порівняно з уже вивченими вами металічними елементами?

22.2. Обчисліть масові частки Феруму в мінералах (с. 180) і зробіть висновок, який із них має найбільший уміст цього хімічного елемента.

22.3. Назвіть основні родовища Феруму в Україні та залізорудні мінерали.

22.4. За схемою перетворень напишіть рівняння реакцій, назвіть утворені продукти:    -FeCl2-Fe(OH)2 Fe    -FeCl3-Fe(OH)3-Fe2O3-Fe

22.5. З біології вам відомо про наявність у рослин зеленого пігменту хлорофілу, а у тварин і людей-червоного пігменту крові гемоглобіну. Пригадайте, яке значення мають вони для живої природи. За різними інформаційними джерелами, зокрема Інтернст, з\'ясуйте, яка роль у цьому належить Феруму. Сформулюйте висновок про біологічну роль Феруму.

22.6. Обчисліть масу залізного купоросу й об\'єм води, необхідні для приготування розчину ферум (ІІ) сульфату масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 19 %.

online-tusa.com