На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме оксиди та гідрати оксидів неметалічних елементів


8.1. На прикладі фосфор(V) оксиду охарактеризуйте хімічні властивості кислотних оксидів. Чи є серед наведених вами рівнянь реакцій окисно-відновні? Відповідь мотивуйте.

8.2. Опишіть роботу вогнегасника.

8.3. Що є причиною випадання кислотних дощів? Зробіть висновок, наскільки вони шкідливі для здоров’я людини.

8.4. Поясніть суть парникового ефекту.

8.5. Гідрати кислотних оксидів-кислоти-вступають у реакцію нейтралізації з основами й утворюють солі. Враховуючи, що багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, складіть формули середніх і кислих солей сульфатної та ортофосфатної кислот.

8.6. Використовуючи літературні джерела та мережу Інтернет, міжпредметні зв\'язки хімії, фізики, біології та географії, підготуйте й презентуйте проект Глобальне потепління: що за ним криється.

online-tusa.com