На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия

Задания по теме леткі водневі сполуки неметалічних елементів


6.1. На прикладі неметалічних елементів VI групи з’ясуйте, чи змінюється валентність елементів однієї підгрупи в летких водневих сполуках.

6.2. Складіть формули сполук неметалічних елементів, утворених атомами: а) Фосфору та Гідрогену; б) Йоду і Гідрогену. Напишіть рівняння їх одержання з простих речовин.

6.3. Порівняйте будову молекул і властивості хлороводню й амоніаку.

6.4. Обчисліть об’єм (н. y.), який займає амоніак масою 6,8 г, та кількість атомів і молекул у цій його порції.

6.5. Де більше молекул: у порції хлороводню масою 73 г чи в порції амоніаку кількістю речовини 2 моль?

6.6. Який об’єм амоніаку синтезували з азоту та водню, якщо утворена суміш газуватих речовин має на 10 л менший об’єм, аніж початкова? Усі виміри зроблено за однакових умов.

6.7. Обчисліть масову частку хлороводню в хлориди і й кислоті, одержаній розчиненням 500 л гідроген хлориду (н. y.) в 1 л води.

online-tusa.com