Поиск задач
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Укажіть суму індексів у формулі оксиду Фосфору, у якій він проявляє максимальний ступінь окиснення
A. З
Б. 5
B. б
Г. 7

Для просмотра изображения в полном размере нажмите на него
Укажіть суму індексів у формулі оксиду Фосфору, у якій він проявляє максимальний ступінь окиснення A. З Б. 5 B. б Г. 7
Решение задачи 8
(Ярошенко О.Г. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень))


<< Предыдущее Следующее >>
6. Укажіть, скільки неспарених електронів має в збудженому стані атом Карбону А. 1 В. 3 Б. 2 Г. 4 7. Укажіть, який ряд складається лише з назв алотропних видозмін А. сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ Б. графіт, алмаз, карбін В. фосфор білий, фосфор червоний, фосфін Г. кисень, озон, вода 9. Установіть відповідність між формулами та назвами бінарних сполук неметалічних елементів з Оксигеном і Гідрогеном 1. Гідроген хлорид 2. Гідроген сульфід 3. Карбон (IV) оксид 4. Силіцій (ІV) оксид А. CO2 Б. HCl В. H2S Г. SiO2 Д. CO 10. Укажіть газувату речовину, густина за повітрям якої менше одиниці А. азот Б. озон В. хлороводень Г. сульфур (ІV) оксид