Поиск задач
Решение задач  →  Задачи по химии с решениями
Наведіть приклади солей амонію. Що в їх складі особливого порівняно з іншими солями?<< Предыдущее Следующее >>
7. Приклад. Задача 1. Із водню масою 180 г синтезували амоніак масою 1000 г. Обчисліть масову частку практичного виходу продукту реакції. 7. Приклад. Задача 2. З азоту об’ємом 10 м3 одержали амоніак об’ємом 16,4 м3. Обчисліть об’ємну частку практичного виходу продукту реакції, якщо всі виміри зроблено за однакових умов. 7.2. На прикладі амоній сульфату напишіть рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості солей амонію. 7.3. Дайте визначення якісних реакцій. Наведіть приклали якісних реакцій на хлорид-аніоии, амоній-катіони, гідроксид-аніони, гідроген-катіони.