Поиск задач

Задания по теме ферум як хімічний елемент. проста речовина залізо. сполуки феруму (іі) і феруму ііі


22.1. У чому полягають особливості будови атома Форуму та його положення в періодичній системі порівняно з уже вивченими вами металічними елементами?

22.2. Обчисліть масові частки Феруму в мінералах (с. 180) і зробіть висновок, який із них має найбільший уміст цього хімічного елемента.

22.3. Назвіть основні родовища Феруму в Україні та залізорудні мінерали.

22.4. За схемою перетворень напишіть рівняння реакцій, назвіть утворені продукти:    -FeCl2-Fe(OH)2 Fe    -FeCl3-Fe(OH)3-Fe2O3-Fe

22.5. З біології вам відомо про наявність у рослин зеленого пігменту хлорофілу, а у тварин і людей-червоного пігменту крові гемоглобіну. Пригадайте, яке значення мають вони для живої природи. За різними інформаційними джерелами, зокрема Інтернст, з\'ясуйте, яка роль у цьому належить Феруму. Сформулюйте висновок про біологічну роль Феруму.

22.6. Обчисліть масу залізного купоросу й об\'єм води, необхідні для приготування розчину ферум (ІІ) сульфату масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 19 %.