Поиск задач

Задания по теме загальні хімічні властивості металів, корозія металів


18.1. Напишіть рівняння практично можливих реакцій, назвіть утворені речовини; а) золото + кисень; 6) цинк + кисень; в) мідь + вода; г) калій + вода; д) ртуть + хлоридна кислота; е) матій + сульфатна кислота.

18.2. Який об\'єм водню (н. у.) виділиться внаслідок взаємодії барію масою 13,7 г з достатньою кількістю води?

18.3. У якому випадку буде витрачено більший об\'єм кисню: на взаємодію з міддю кількістю речовини 0,4 моль чи на взаємодію з магнієм масою 4,8 г (н. у.)?

18.4. Поясніть сутність корозії. Чому потрібно захищати метали від корозії?

18.5. У розчин масою 200 г з масовою часткою купрум (II) сульфату 16 % занурили залізну пластинку масою 100 г. Обчисліть масу міді, що осіла на пластинці, та масу пластинки після реакції.

18.6. Розробіть план проведення взаємодії магнію з хлоридною кислотою, яким передбачте: виявлення водню; виявлення солі; доведення, що утворена сіль-хлорид.