Поиск задач

Задания по теме оксиди та гідрати оксидів неметалічних елементів


8.1. На прикладі фосфор(V) оксиду охарактеризуйте хімічні властивості кислотних оксидів. Чи є серед наведених вами рівнянь реакцій окисно-відновні? Відповідь мотивуйте.

8.2. Опишіть роботу вогнегасника.

8.3. Що є причиною випадання кислотних дощів? Зробіть висновок, наскільки вони шкідливі для здоров’я людини.

8.4. Поясніть суть парникового ефекту.

8.5. Гідрати кислотних оксидів-кислоти-вступають у реакцію нейтралізації з основами й утворюють солі. Враховуючи, що багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, складіть формули середніх і кислих солей сульфатної та ортофосфатної кислот.

8.6. Використовуючи літературні джерела та мережу Інтернет, міжпредметні зв\'язки хімії, фізики, біології та географії, підготуйте й презентуйте проект Глобальне потепління: що за ним криється.