Поиск задач

Задания по теме солі амонію. якісні реакції на йон амонію та хлорид-іон


7. Приклад. Задача 1. Із водню масою 180 г синтезували амоніак масою 1000 г. Обчисліть масову частку практичного виходу продукту реакції.

7. Приклад. Задача 2. З азоту об’ємом 10 м3 одержали амоніак об’ємом 16,4 м3. Обчисліть об’ємну частку практичного виходу продукту реакції, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.

7.1. Наведіть приклади солей амонію. Що в їх складі особливого порівняно з іншими солями?

7.2. На прикладі амоній сульфату напишіть рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості солей амонію.

7.3. Дайте визначення якісних реакцій. Наведіть приклали якісних реакцій на хлорид-аніоии, амоній-катіони, гідроксид-аніони, гідроген-катіони.

7.4. Складіть формули двох солей амонію, що не розглядалися в тексті параграфа, і напишіть молекулярно-йонні рівняння взаємодії їх з барій гідроксидом.

7.5. Який об’єм амоніаку можна добути з амоній сульфату кількістю речовини 4 моль (н. y.)?

7.6. Як ви вважаєте, на чому засновано застосування амоній гідрогенкарбонату в хлібопекарській справі? Відповідь підтвердіть рівнянням реакції.

7.7. Обчисліть масову й об’ємну частки виходу хлороводню, якщо з хлору кількістю речовини 5 моль одержали хлороводень масою 340 г.