Поиск задач

Задания по теме неметали як прості речовини. явище алотропії


4.1. Напишіть формули неметалів, для яких назва неметалічного елемента збігається з назвою простої речовини.

4.2. Чого більше в природі-неметалічних елементів чи неметалів? Відповідь обгрунтуйте.

4.3. Розташуйте неметали кисень, азот, фтор у порядку зростання кількості спільних електронних пар у молекулах. Відповідь підтвердіть записом електронних формул речовин.

4.4. Де більше молекул: у порції йоду масою 25,4 г чи в порції хлору об\'ємом 11,2 л (н. y.)?

4.5. Складіть і заповніть порівняльні таблиці алотропних видозмін: а) Сульфуру; б) Фосфору.

4.6. Здійсніть пошукову групову діяльність, у якій з’ясуйте сутність і перспективи впровадження нанотехнологій, підготуйтеся до презентації її результатів.